طرح فقرزدایی در شهرستان خاتم در حال اجراست

طرح فقرزدایی در شهرستان خاتم در حال اجراست


معاون اجتماعی بهزیستی استان یزد:

علیرضا فهیمی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) – منطقه یزد، اظهارداشت: این طرح از اسفند ماه جاری در شهرستان خاتم کلید خورده است و پیش بینی می شود تا پایاین تیرماه سال آینده ارزیابی نهایی از آن استخراج شود.

 وی ادامه داد: این طرح در محلهای کم توسعه یا کمتر توسعه یافته اجرا می شود که تجربه قبلی آن در استان یزد در محله شاه جهان آباد میبد بود که در سال 89-88 در دو محل اجرا شد که همچنان پایدار است.

وی در خصوص اهداف  و رویکردهای اجرایی طرح گفت : این طرح به دنبال تونمندسازی جوامع محلی برای اینکه بتوانند مسائل و نیازهای پیرامون محله را شناخته و ارزیابی کنند و همچنین توانایی پاسخگویی برای نیازهای محله خود را داشته باشند اجرا می شود .

معاون اجتماعی بهزیستی استان یزد افزود: چنانچه این کار انجام شود اهداف جزئی و فرعی تری را دنبال می کند و با انجام آن سطح اعتماد و باور در محلات نسبت به مشکلات محلی افزایش می یابد، جامعه محلی می تواند برای مشکلات خود بصورت سازمانی عمل کند، دانش و امکانات محله را برای رفع مشکلات افزایش دهد ، قابلیت ها و توسعه محله را برای نیازسنجی و اولویت بندی مسائل توسعه دهد و در این جهت دانش و  مهارت کافی را بیاموزند. همچنین این طرح کمک می کند تا با تعریف مسائل و مشکلات اقدامات مداخله ای برای یک محل در جهت توسعه پایدار صورت گرفته و در نهایت محل به یک مرکز توسعه محلی تبدیل شود.

وی ادامه داد: این طرح در شهرستان خاتم در محلات کمتر توسعه یافته در شهر هرات یعنی محله هادي آباد و قلعه آقا جعفر و در شهر مروست محله قلعه مروست و حاشیه منطقه هرابرجان اجرا می شود.


وی با اشاره به مراحل فرآیند توانمندسازی طرح گفت : در راستای این فرآیند 20 مرحله باید طی شود که انتخاب محلات هدف اولین مرحله می باشد. برای انتخاب محله معیارهایی در نظر گرفته می شود به طوری که محله نباید خیلی بزرگ یا کوچک باشد، وضعیت رفاهی مناسبی نداشته باشد، مردم محل مشارکت پذیر باشند و ساکنان محله طیف گسترده ای را دربرگیرد.

وی در ادامه انتخاب مجریان (چند سازمان غیردولتی در منطقه و محله)، تشکیل تیم اجرایی، برگزاری دو کارگاه آموزشی، انجام اقدامات اعتمادساز جهت جلب اعتماد مردم ، ارزیابی محله از قبیل منابع فیزیکی، اجتماعی و ...، انجام بررسیهای محلی، اطلاع رسانی  در محله را از مراحل بعدی اجرای این طرح برشمرد.

وی همچنین تهیه و توزیع مشخصات ساکنین محل، سازمان یابی جامعه محلی در مورد اطلاعات محل و ساکنان، انجام بررسیهای محلی، برگزاری مجدد کارگاه آموزشی ، اولویت بندی نیازهای محل، دسته بندی نیازها، کارگاه آموزشی جهت تعریف پروژه های مداخله ای در منطقه، تهیه منابع، انجام بررسیهای محلی برای دوره چهارم، اجرا مداخلات تامین منابع پالایش و ارزیابی را از مراحل دیگر فرآیند توانمندسازی طرح عنوان کرد.

وی میزان اعتبار اختصاص یافته برای هر محله را 17 میلیون تومان ذکر کرد و افزود: این طرح توسط یکي از سازمان های غیردولتی محلی مانند موسسه های خیریه انجام می شود. هچنین نظارت یر اجرای طرح هم از طریق موسسه تعیین شده صورت می گیرد.

وی اعتبار کلی برای اجرای این طرح در شهرستان خاتم را 95 میلیون تومان عنوان کرد.


فهیمی خاطرنشان کرد: پیشنهاداتی مبنی بر اجرای این طرح در محلات حاشیه نشین شهر یزد ارائه کردیم که با تامین اعتبارات در سالهای آتی به اجرا در خواهد آمد.