طرح غربالگري فشار خون وديابت دركاركنان ادارات شهرستان خاتم انجام شد

طرح غربالگري فشار خون وديابت دركاركنان ادارات شهرستان خاتم انجام شددراين طرح كه صبح روز يكشنبه مورخ يكشنبه مورخ 23/8/89اجرا شد از سيد ناصرامامي فرماندار شهرستان خاتم نمونه برداري شد ودرادامه كليه پرسنل فرمانداري قند خون وفشار خون خود را آزمايش نمودند.

درپايان فرماندار ضمن تشكر ازدكتر فلاحتي رئيس شبكه بهداشت ودرمان شهرستان از ايشان خواست تا با اجراي طرح مذكور دركليه ادرات نسبت به كنترل ديابت كه يكي از بيمارهاي شايع دراستان مي باشد اقدام نمايد.

روابط عمومي فرمانداري شهرستان خاتم

گزارش تصويري تست ديابت از پرسنل فرمانداري به مناسبت روز جهاني ديابت (23/8/89)