شناسه : 344912

طرح غربالگري فشار خون وديابت دركاركنان ادارات شهرستان خاتم انجام شد


به مناسبت روز جهاني ديابت كاركنان فرمانداري شهرستان در طرح غربالگري فشار خون وديابت شركت نمودند

دراين طرح كه صبح روز يكشنبه مورخ يكشنبه مورخ 23/8/89اجرا شد از سيد ناصرامامي فرماندار شهرستان خاتم نمونه برداري شد ودرادامه كليه پرسنل فرمانداري قند خون وفشار خون خود را آزمايش نمودند.

درپايان فرماندار ضمن تشكر ازدكتر فلاحتي رئيس شبكه بهداشت ودرمان شهرستان از ايشان خواست تا با اجراي طرح مذكور دركليه ادرات نسبت به كنترل ديابت كه يكي از بيمارهاي شايع دراستان مي باشد اقدام نمايد.

روابط عمومي فرمانداري شهرستان خاتم

گزارش تصويري تست ديابت از پرسنل فرمانداري به مناسبت روز جهاني ديابت (23/8/89)

 

آدرس کوتاه :