طبيعت شهرستان خاتم در بهار سال جاري ديدني است

طبيعت شهرستان خاتم در بهار سال جاري ديدني استبه گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان خاتم ، شهرستان خاتم كه از جنگلهاي باغ شادي باغ معدن و منطقه كر كرخنگان ، كه حاوي درختاني چون بنه ، كهكم ، ارژن و ...  از جنگل هاي كم نظير زاگرس است . چشمه سارهاي فراوان شكوهي خاص به منطقه مي بخشد . وجود حيات وحش در منطقه همچون كبك ، تيهو ، آهوبره و... بر شكوه اين زيبايي مي افزايد . ايجاد پايگاه اطفاي حريق و تجهيز آن ، احداث سكوي استراحتي ،احداث سرويس بهداشتي ، ايجاد آتش بر، بذركاري ، ذخيره گاه و محاوط بذر ، شروع اجراي طرح مديريت منابع جنگلي در سطح 63 هزار هكتار و .. از اقدامات انجام شده است   و قسمت هاي وسيعي كه از قيچ و غيره پوشيده شده است در بهار سال جاري بسيار ديدني است علاوه بر آن در اين بيبانها گلهايي چون شقايق و ... نيز مي رويد كه چشم اندازي ديدني را به نمايش مي گذارد  .

چنار كر كرخنگان  از كهنسال ترين درختان شهرستان خاتم بوده و در روستاي كرخنگان در 75 كيلومتري مركز شهرستان قرار دارد . از لحاظ زيست محيطي اهميت خاصي دارد . فضاي با طراوت در اطراف اين درخت وسايه بزرگ و دلنشين اين درخت باعث گرديده است تا اين مكان به مكاني تفريحي براي اهالي شهرستان و شهرستان هاي مجاور تبديل شود وجود چند چشمه در اين منطقه به اين زيبايي   مي افزايد