صنعت ساختمان و ساخت و ساز در خاتم رونق می گیرد

صنعت ساختمان و ساخت و ساز در خاتم رونق می گیردزاده رحمانی، فرماندار شهرستان خاتم با دعوت از یکی از سرمایه گذاران و کارآفرینان بخش مسکن به شهرستان با وی به گفتگو و تبادل نظر پرداخت.

در ادامه و پس از بازدید میدانی از سطح شهر مقرر گردید در زمینی به مساحت 19 هکتار، طرح ساخت یک مجتمع 500 واحدی مسکن ویلایی اجرا که این امر ضمن رونق صنعت ساختمان و ساخت و ساز در شهرستان، کمک شایانی به خانه دار شدن افراد و ایجاد مشاغل جانبی در شهرستان می نماید.