صندوق مهر امام رضا (ع) تاکنون خدمات ارزنده ای داشته است

صندوق مهر امام رضا (ع) تاکنون خدمات ارزنده ای داشته است


فرماندار خاتم :

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان خاتم ؛ "محمد علی شاه حسینی "فرماندار در ديدار مدیر عامل صندوق مهر امام رضا (ع) استان یزد با ایشان گفت: صندوق مهر امام رضا(ع) بحمدالله پس از گذشت چندین سال  از تاسيس آن شاهد برکات و فوايد آن براي جامعه مي باشيم.
فرماندار خاتم  با اشاره به عملکرد مناسب صندوق مهر امام رضا(ع) شهرستان در خصوص اعطاي تسهيلات ازدواج و اشتغال گفت: افزايش اعتبارات صندوق شهرستان جهت اعطاي تسهيلات، نيازمند همکاري خيرين شهرستان مي باشد.

درادامه این جلسه مدیرعامل صندوق مهر امام رضا (ع) به ارائه گزارش عملکرد این صندوق  دراستان و در شهرستان خاتم پرداخت.