شناسه : 13978993

صندوق تعاون روستایی ایرانیان به زودی در شهرستان خاتم شروع به کار می کند


در پی مکاتبه و رایزنی فرماندار خاتم با مدیر سازمان تعاون روستایی استان یزد و همچنین سرپرست صندوق تعاون روستایی ایرانیان در منطقه جنوب شرق کشور به زودی این صندوق در شهرهای هرات و مروست راه اندازی و شروع به ارائه خدمت می نماید. خدمت گیران اصلی این صندوق، شرکتهای تعاونی روستایی بوده ولی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند با افتتاح حساب و سپرده گذاری در آن از تسهیلات و مزایای قابل توجهی برخوردار شوند.

در پی مکاتبه و رایزنی فرماندار خاتم با مدیر سازمان تعاون روستایی استان یزد و همچنین سرپرست صندوق تعاون روستایی ایرانیان در منطقه جنوب شرق کشور به زودی این صندوق در شهرهای هرات و مروست راه اندازی و شروع به ارائه خدمت می نماید.

خدمت گیران اصلی این صندوق، شرکتهای تعاونی روستایی بوده ولی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند با افتتاح حساب و سپرده گذاری در آن از تسهیلات و مزایای قابل توجهی برخوردار شوند.آدرس کوتاه :