شناسه : 346082
فرماندار شهرستان خاتم؛

صرفه جوئی در آب بخش کشاورزی ، درسیدن به توسعه پایدار در این شهرستان مهم ترین اولویت جهاد کشاورزی است


به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم"محمد علی شاه حسینی" درجلسه شورای کشاورزی شهرستان   با اشاره به اهمیت صرفه جوئی در مدیریت آب با توجه به برنامه های در دست اجرا به منظور توسعه پایدار و گسترش تولید محصولات گلخانه ای و نیز وارد شدن صنعت به این شهرستان ، صرفه جوئی در مصرف آب، در بخش کشاورزی را از مهم ترین برنامه های اداره جهاد کشاورزی   بیان کرد و با تاکید براینکه کارشناسان متخصص به نحو صحیح بر این برنامه ها نظارت دقیق داشته باشند اظهار امیدواری کرد: سعی بر این است با حل سریع مشکلات راه برای توسعه کشاورزی وصنعت در این شهرستان هموارتر گردد.
فرماندار شهرستان خاتم؛

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم"محمد علی شاه حسینی" درجلسه شورای کشاورزی شهرستان  با اشاره به اهمیت صرفه جوئی در مدیریت آب با توجه به برنامه های در دست اجرا به منظور توسعه پایدار و گسترش تولید محصولات گلخانه ای و نیز وارد شدن صنعت به این شهرستان ، صرفه جوئی در مصرف آب، در بخش کشاورزی را از مهم ترین برنامه های اداره جهاد کشاورزی  بیان کرد و با تاکید براینکه کارشناسان متخصص به نحو صحیح بر این برنامه ها نظارت دقیق داشته باشند اظهار امیدواری کرد: سعی بر این است با حل سریع مشکلات راه برای توسعه کشاورزی وصنعت در این شهرستان هموارتر گردد.

آدرس کوتاه :