شناسه : 1469317
به ریاست سرپرست فرمانداری خاتم

شوراي فرعي مبارزه با مواد مخدر این شهرستان تشکیل جلسه داد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم   اين جلسه   که با حضور   سرپرست فرماندار ی شهرستان و اعضاي دعوت شده به جلسه با هدف پيگيري مصوبات جلسات گذشته   برگزار شد . "غلامرضا عطائی" سرپرست فرمانداری خاتم در این جلسه ضمن عرض خیر مقدم به مدعوین ،گزارشي از اقدامات انجام شده در راستاي اجراي مصوبات جلسات گذشته ارائه داد. درادامه   دادرس دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان هم   به اجرای برنامه‌های فرهنگی برای پیشگیری از وقوع اعتیاد در جامعه اشاره کرد و یادآور شد: پیشگیری از ابتلا به مواد مخدر مقدم بر هر کار دیگری است و باید برای پیشگیری با کارهای فرهنگی و فرهنگسازی در جامعه توسط همه دستگاه‌های متولی فرهنگی حرکت کرد.  دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر  عنوان کرد: باید برنامه اشتغال معتادین بهبودیافته تدوین شو دو مسئولین   اقدامات لازم را برای ایجاد اشتغال معتادین بهبودیافته انجام دهند.  
به ریاست سرپرست فرمانداری خاتم

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم  اين جلسه  که با حضور  سرپرست فرماندار ی شهرستان و اعضاي دعوت شده به جلسه با هدف پيگيري مصوبات جلسات گذشته  برگزار شد.

"غلامرضا عطائی" سرپرست فرمانداری خاتم در این جلسه ضمن عرض خیر مقدم به مدعوین ،گزارشي از اقدامات انجام شده در راستاي اجراي مصوبات جلسات گذشته ارائه داد.

درادامه  دادرس دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان هم  به اجرای برنامه‌های فرهنگی برای پیشگیری از وقوع اعتیاد در جامعه اشاره کرد و یادآور شد: پیشگیری از ابتلا به مواد مخدر مقدم بر هر کار دیگری است و باید برای پیشگیری با کارهای فرهنگی و فرهنگسازی در جامعه توسط همه دستگاه‌های متولی فرهنگی حرکت کرد. 

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر  عنوان کرد: باید برنامه اشتغال معتادین بهبودیافته تدوین شو دو مسئولین  اقدامات لازم را برای ایجاد اشتغال معتادین بهبودیافته انجام دهند.

 

آدرس کوتاه :