شناسه : 337362
فرماندار شهرستان خاتم

شهرستان خاتم پتانسيل هاي با لقوه اي درزمينه هاي طبيعي ، زيست محيطي و ميراث فرهنگي دارد


فرماندار شهرستان خاتم گفت: با توجه به پتانسيل هاي بالقوه   كه شهرستان خاتم درزمينه هاي طبيعي ،   زيست محيطي   وميراث فرهنگي   دارد لذا بايد زير ساخت هاي را براي جذب گردشگران   و توريست در اين شهرستان فراهم   كرد به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم "محمد   علي شاه حسيني "با اعلام اين خبر افزود : با توجه   به پتا نسيل هاي بالقوه كه اين منطقه در زمينه جذب   گردشگران و توريست   دارد ، نياز به   اطلاع رساني و فراهم نمودن زير ساخت   ها   است. وي ادامه داد: شهرستان خاتم از مناطق ديدني همچون   جنگل هاي با غ شادي و باغ   معدن   وسرچشمه زيبا و همچنين   از زيستگاه حيات وحش   منحصر به فردي برخودار است كه   هنوز در كشور شناسايي   واطلاع رساني نشده است. مدير كل محيط زيست هم دراين جلسه   تصريح كرد:شهرستان خاتم   از قابليت هاي برجسته و چشمگيري درزمينه مختلف بويژه در بحث محيط زيست     در سطح استان و كشور برخوردار است كه براي استفاده از اين قابليت ها   بايد   بصورت تخصصي وكارشناسي   برنامه ريزي شود.    
فرماندار شهرستان خاتم

فرماندار شهرستان خاتم گفت: با توجه به پتانسيل هاي بالقوه  كه شهرستان خاتم درزمينه هاي طبيعي ،  زيست محيطي  وميراث فرهنگي  دارد لذا بايد زير ساخت هاي را براي جذب گردشگران  و توريست در اين شهرستان فراهم  كرد

به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم "محمد  علي شاه حسيني "با اعلام اين خبر افزود : با توجه  به پتا نسيل هاي بالقوه كه اين منطقه در زمينه جذب  گردشگران و توريست  دارد ، نياز به  اطلاع رساني و فراهم نمودن زير ساخت  ها  است.

وي ادامه داد: شهرستان خاتم از مناطق ديدني همچون  جنگل هاي با غ شادي و باغ  معدن  وسرچشمه زيبا و همچنين  از زيستگاه حيات وحش  منحصر به فردي برخودار است كه  هنوز در كشور شناسايي  واطلاع رساني نشده است.

مدير كل محيط زيست هم دراين جلسه  تصريح كرد:شهرستان خاتم  از قابليت هاي برجسته و چشمگيري درزمينه مختلف بويژه در بحث محيط زيست   در سطح استان و كشور برخوردار است كه براي استفاده از اين قابليت ها  بايد  بصورت تخصصي وكارشناسي  برنامه ريزي شود.

 

 

آدرس کوتاه :