شهرستان خاتم نگين كشاورزي استان و سرزمين فرصت هاست

شهرستان خاتم نگين كشاورزي استان و سرزمين فرصت هاست


فرماندار خاتم
به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم " محمد علي شاه حسيني " طي مصاحبه اي با نشريه افق كوير با بيان اين مطلب كه شهرستان خاتم با داشتن 25% از اراضي كشاورزي استان و همچنين نرديك به 25% از منابع آبي استان در بسياري از مولفه هاي كشاورزي رتبه اول استان را دارد
ايشان  همچنين وجود جاذبه هاي گردشگري منحصر به فرد در شهرستان خاتم از جمله رودخانه دائمي اعظم – سرچشمه نهر مسيح و جنگل باغ شادي و مجموعه هاي چنار كرخنگان را از نقاط قوت شهرستان خاتم دانست فرماندار خاتم همچنين با اشاره به همجواري اين شهرستان به سه استان و قرار گرفتن در چهار راه مواصلاتي توجه به ظرفيتها ي بالقوه اين شهرستان و استفاده از خرد جمعي را در روند توسعه شهرستان ضروري دانست
فرماندار خاتم با اشاره به كشاورزي دانش بنيان استفاده مناسب از آب و زمين و انرژي را ضروري و مهم دانست .