شهرستان خاتم ميزبان استاندار در سومين دور سفر شهرستاني

شهرستان خاتم ميزبان استاندار در سومين دور سفر شهرستاني


مجله خبري سفر استاندار به شهرستان خاتم - قسمت اول

امامي افزود افتتاح چندين پروژه از جمله 23 كيلومتر باند دوم جاده مروست – علي آباد چهل گزي ، ساختمان اداره ثبت اسناد و املاك شهرستان ، ساختمان اداره تبليغات اسلامي شهرستان و كلنگ زني چندين پروژه از جمله عمليات گازرساني به مروست ، سد مروست و دو واحد توليد مجتمع كاشي و سراميك از جمله برنامه هاي سفر استاندار خواهد بود .

وي همچنين گفت سركشي از خانواده هاي ايثارگران و زيارت گلزارهاي مطهر شهداي هرات و مروست طبق معمول سفرهاي پيشين استاندار به شهرستان خاتم از جمله برنامه هاي اصلي سفر خواهد بود . بازديد از سد خوانسار ، مسكن مهر و جلسه شوراي اداري نيز در برنامه سفر قرار دارد .

فرماندار در پايان ضمن تشكر از توجه ويژه استاندار محترم به شهرستان محروم خاتم اظهار اميدواري كرد اين سفر نيز همانند دو سفرقبلي استاندار داراي بركات و ثمرات زيادي براي شهرستان باشد و مصوبات خوبي كه براي اين سفر آماده كرده ايم همگي به تصويب برسد .