شناسه : 27746504

شهرستان خاتم مقام دوم در استفاده از شبکه دولت را داراست


محمودی، معاون فرماندار خاتم گفت: شهرستان خاتم بعد از میبد در زمینه استفاده از شبکه دولت مقام دوم را در استان دارا می باشد. به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم؛ محمد محمودی در دوره آموزشی درگاه شبکه دولت ادارات شهرستان افزود: ما باید به سمت و سویی برویم که کاغذ را از چرخه اداری حذف کنیم و تمام کارهای اداری به صورت الکترونیکی انجام شود. وی با اشاره به اینکه اولویت نظام تکریم ارباب رجوع می باشد، خاطرنشان کرد: برگزاری اینگونه نشست ها و جلسات باعث ارتقاء سطح اطلاع رسانی به مردم می شود. گفتنی است در این جلسه که روابط عمومی های شهرستان حضور داشتند آموزش هایی در زمینه شبکه دولت و چگونگی استفاده از آن بخصوص در بخش خبر ارائه شد.

محمودی، معاون فرماندار خاتم گفت: شهرستان خاتم بعد از میبد در زمینه استفاده از شبکه دولت مقام دوم را در استان دارا می باشد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم؛ محمد محمودی در دوره آموزشی درگاه شبکه دولت ادارات شهرستان افزود: ما باید به سمت و سویی برویم که کاغذ را از چرخه اداری حذف کنیم و تمام کارهای اداری به صورت الکترونیکی انجام شود.

وی با اشاره به اینکه اولویت نظام تکریم ارباب رجوع می باشد، خاطرنشان کرد: برگزاری اینگونه نشست ها و جلسات باعث ارتقاء سطح اطلاع رسانی به مردم می شود.

گفتنی است در این جلسه که روابط عمومی های شهرستان حضور داشتند آموزش هایی در زمینه شبکه دولت و چگونگی استفاده از آن بخصوص در بخش خبر ارائه شد.آدرس کوتاه :