شهرستان خاتم در روز پنج شنبه هفته جاري ميزبان ده نفر از قاريان ممتاز و بين المللي خواهد بود

شهرستان خاتم در روز پنج شنبه هفته جاري ميزبان ده نفر از قاريان ممتاز و بين المللي خواهد بود 

به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم ، امامي در ادامه افزود برگزاري اين مسابقات در مركز استان و قرائت قران در شهرستانها بركات خوبي را براي استان و منطقه محروم خاتم در پي خواهد داشت و ان شا ا... مردم از اين محفل نوراني فيض معنوي خواهند برد .

وي به اعزام 80 نفر از مردم شهرستان جهت شركت در اين محافل اشاره و افزود با هماهنگي هاي بعمل آمده 80 نفر از منتخبين شهرستان جهت شركت در اين محفل نوراني به مركز استان اعزام خواهند شد و دو نفر از افراد شاخص شهرستان در زمينه علوم قرآني نيز جهت تجليل در اين دوره از مسابقات به استان معرفي مي گردند .