شناسه : 25056357

شهرستان خاتم دارای پتانسیلها و ظرفیتهای ویژه ای در زمینه فرهنگی و هنری است


فرماندار شهرستان خاتم در نشست انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان گفت: شهرستان خاتم دارای ظرفیتها و پتانسیلهای ویژه ای در زمینه فرهنگی و هنری است که باید به آنها بهاء بدهیم. به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان خاتم؛ محمد زاده رحمانی افزود: شهرستان خاتم بوم فرهنگی متفاوت از مرکز استان دارد که این یک مزیت و یک موقعیت منحصر به فرد است برای استان یزد تا یک بوم متفاوت فرهنگی را تجربه و از ظرفیتهای آن استفاده کند. وی ترغیب و تشویق جوانان به کتاب و کتابخوانی را مهم دانست و بیان کرد: با وجود ایجاد سایتها و فضاهای مجازی ،کتاب هنوز جایگاه خود را دارد و از ارزشمندی آن کاسته نخواهد شد. محمدزاده رحمانی اظهار داشت:کتابخانه های شهرستان در سالجاری موفقیتهای خوبی داشته و امید داریم تا بتوانیم این موفقیتها را افزایش بدهیم. وی همچنین از مدیر کل نهاد کتابخانه های عمومی استان یزد که اولین سفر استانی خود را به شهر زیبای خاتم اختصاص داده اند تشکر کرد. در ادامه ، همچنین مدیر کل نهاد کتابخانه های عمومی استان یزد از آشنایی با پتانسیلهای شهرستان خاتم گفت و اظهار داشت: در این شهرستان توسعه فرهنگی به خوبی دیده می شود و از پیشرفت خوبی نیز برخوردار است. رقیه دوست فاطمی ها از فرماندار این شهرستان که تألیفاتی را انجام داده اند تشکر کرد و بیان کرد: نگاه فرهنگی فرماندار شهرستان به نفع این شهرستان است. وی از خیرین کتابخانه ساز خواست تا به این شهرستان نیز نگاه ویژه ای داشته باشند. دوست فاطمی ها با اشاره به اینکه نصف کتابخانه های این شهرستان در روستاها و دهستانهاست گفت: اگر کتابخانه های روستایی پر از کتابخوان شود نوید می دهم که از طریق دهیاری ها بحث کتاب و نیروی انسانی  روستا را تأمین کنم. مدیر کل کتابخانه های عمومی استان یزد یادآور شد: با پتانسیلهای خوبی که شهرستان خاتم دارد امید داریم تا این شهرستان در زمینه های فرهنگی به پیشرفتهای زیادی دست یابد. در ادامه این نشست مدیر کتابخانه های شهرستان خاتم توضیحاتی را در زمینه عملکرد سالجاری ارائه داد و درخواست ها و مشکلات کتابخانه های شهرستان را بیان کرد. گفتنی است این نشست با حضور فرماندار شهرستان خاتم، مدیرکل نهاد کتابخانه های عمومی استان یزد و اعضای انجمن کتابخانه های شهرستان برگزار شد.  

فرماندار شهرستان خاتم در نشست انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان گفت: شهرستان خاتم دارای ظرفیتها و پتانسیلهای ویژه ای در زمینه فرهنگی و هنری است که باید به آنها بهاء بدهیم.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان خاتم؛ محمد زاده رحمانی افزود: شهرستان خاتم بوم فرهنگی متفاوت از مرکز استان دارد که این یک مزیت و یک موقعیت منحصر به فرد است برای استان یزد تا یک بوم متفاوت فرهنگی را تجربه و از ظرفیتهای آن استفاده کند.

وی ترغیب و تشویق جوانان به کتاب و کتابخوانی را مهم دانست و بیان کرد: با وجود ایجاد سایتها و فضاهای مجازی ،کتاب هنوز جایگاه خود را دارد و از ارزشمندی آن کاسته نخواهد شد.

محمدزاده رحمانی اظهار داشت:کتابخانه های شهرستان در سالجاری موفقیتهای خوبی داشته و امید داریم تا بتوانیم این موفقیتها را افزایش بدهیم.

وی همچنین از مدیر کل نهاد کتابخانه های عمومی استان یزد که اولین سفر استانی خود را به شهر زیبای خاتم اختصاص داده اند تشکر کرد.

در ادامه ، همچنین مدیر کل نهاد کتابخانه های عمومی استان یزد از آشنایی با پتانسیلهای شهرستان خاتم گفت و اظهار داشت: در این شهرستان توسعه فرهنگی به خوبی دیده می شود و از پیشرفت خوبی نیز برخوردار است.

رقیه دوست فاطمی ها از فرماندار این شهرستان که تألیفاتی را انجام داده اند تشکر کرد و بیان کرد: نگاه فرهنگی فرماندار شهرستان به نفع این شهرستان است.

وی از خیرین کتابخانه ساز خواست تا به این شهرستان نیز نگاه ویژه ای داشته باشند.

دوست فاطمی ها با اشاره به اینکه نصف کتابخانه های این شهرستان در روستاها و دهستانهاست گفت: اگر کتابخانه های روستایی پر از کتابخوان شود نوید می دهم که از طریق دهیاری ها بحث کتاب و نیروی انسانی  روستا را تأمین کنم.

مدیر کل کتابخانه های عمومی استان یزد یادآور شد: با پتانسیلهای خوبی که شهرستان خاتم دارد امید داریم تا این شهرستان در زمینه های فرهنگی به پیشرفتهای زیادی دست یابد.

در ادامه این نشست مدیر کتابخانه های شهرستان خاتم توضیحاتی را در زمینه عملکرد سالجاری ارائه داد و درخواست ها و مشکلات کتابخانه های شهرستان را بیان کرد.

گفتنی است این نشست با حضور فرماندار شهرستان خاتم، مدیرکل نهاد کتابخانه های عمومی استان یزد و اعضای انجمن کتابخانه های شهرستان برگزار شد.

 آدرس کوتاه :