شناسه : 342012
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خاتم اعلام کرد

شهرستان خاتم اولین تولید کننده کنجد دراستان


مدیر جهاد کشاورزی خاتم گفت: 550هکتار از مزارع شهرستان خاتم شهرستان خاتم به کشت کنجد اختصاص دارد
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خاتم اعلام کرد

"کامیار رسولی"مدیر جهادکشاورزی شهرستان خاتم در گفت وگو با روابط عمومی فرمانداری خاتم بابیان مطلب فوق : شهرستان خاتم  بیشترین سهم را درتولید این دانه روغنی به خود اختصاص داده است

براساس این گزارش از هر هکتار مزارع شهرستان خاتم حدود 1200کیلو  کنجد برداشت می شود.

 

آدرس کوتاه :