شهرستان خاتم آماده برگزاری دور دوم انتخابات مجلس نهم است

شهرستان خاتم آماده برگزاری دور دوم انتخابات مجلس نهم استفرماندار شهرستان خاتم از آمادگی این شهرستان برای برگزاری دور دوم انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی خبرداد

"محمد علی شاه حسینی "فرماندار درمصاحبه با روابط عمومی فرمانداری افزود: تمهیدات لازم برای برگزاری این مرحله از انتخابات مجلس در حوزه انتخابی در شهرستان خاتم اتخاذ شده وامیدواریم همانند مرحله اول با حضور پرشور مردم برگزار شود.

شاه حسینی تصریح کرد: برای این مرحله انتخابات 36شعبه اخذ رای در نظر گرفته شده است.

فرماندار خاتم با اشاره به نحوه انجام مراحل رای گیری به صورت مکانیزه افزود: برای همه عوامل اجرایی و کاربران با آموزش و برنامه ریزی صحیح  اخذ رای به صورت مکانیزه درتمام شعبه های رای شهرستان اقدام شده است.

وی تصریح کرد: آموزش های لازم به شهروندان خاتم برای آشنائی با انجام امور مربوط به نحوه رای گیری و مراحل رای گیری به شیوه مکانیزه در حال انجام است.

فرماندار خاتم در بخش  از سخنان خود دیگری خود با تشکر از حضور بی نظیر مردم خاتم در مرحله اول انتخابات گفت: بدون شک مردم خاتم همچون  گذشته در این دوره از انتخابات نیز با حضور حداکثری خود در پای صندوق های رای ، برگ زرین دیگری به افتخارات خود می افزاید.