شناسه : 153511486

شهادت امام موسی کاظم تسلیت باد.


در آستانۀ تو کسی نا امید نیست آقا برای ما همه، باب الحوائجی ▪️ بی شک شفیع ماست نگاه رئوف تو در رستخیز واهمه باب الحوائجی ?? شهادت امام کاظم علیه‌السلام تسلیت باد روابط عمومی فرمانداری خاتم
آدرس کوتاه :