شناسه : 156460211

شهادت امام جعفر صادق (ع)


سالروز شهادت جان سوز امام جعفر صادق(ع) تسلیت باد روابط عمومی فرمانداری خاتم
آدرس کوتاه :