شناسه : 20811279

شناسنامه دار کردن میادین و معابر شهر هرات


در جلسه شورای نامگذاری شهر هرات که با حضور مسئولین شهرستان برگزار شد در مورد شناسنامه دار کردن میادین و معابر هرات بحث و تبادل نظر شد .    جلسه شورای نامگذاری شهر هرات با حضور زاده رحمانی، فرماندار شهرستان خاتم، حجت الاسلام والمسلمین محمد رضایی امام جمعه هرات، رییس شورای اسلامی شهرهرات و رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی در محل دفتر شورای اسلامی  شهر هرات برگزار شد . در این جلسه 140 مورد خیابان، میدان و کوچه شهر هرات  پس از بحث و تبادل نظر و هم اندیشی اعضای با هدف شناسنامه دار کردن معابر و خدمت به شهروندان نامگذاری شد . لازم به ذکر است  میدان خروجی هرات به سمت دهستان چاهک به نام دروازه شیراز و خیابان حد فاصل میدان دادگستری تا پمپ بنزین دهقان به نام خیابان بابکان نامگذاری شد.

در جلسه شورای نامگذاری شهر هرات که با حضور مسئولین شهرستان برگزار شد در مورد شناسنامه دار کردن میادین و معابر هرات بحث و تبادل نظر شد .
 

 جلسه شورای نامگذاری شهر هرات با حضور زاده رحمانی، فرماندار شهرستان خاتم، حجت الاسلام والمسلمین محمد رضایی امام جمعه هرات، رییس شورای اسلامی شهرهرات و رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی در محل دفتر شورای اسلامی  شهر هرات برگزار شد .

در این جلسه 140 مورد خیابان، میدان و کوچه شهر هرات  پس از بحث و تبادل نظر و هم اندیشی اعضای با هدف شناسنامه دار کردن معابر و خدمت به شهروندان نامگذاری شد .

لازم به ذکر است  میدان خروجی هرات به سمت دهستان چاهک به نام دروازه شیراز و خیابان حد فاصل میدان دادگستری تا پمپ بنزین دهقان به نام خیابان بابکان نامگذاری شد.آدرس کوتاه :