شناسایی و کشف اولین گورهای سنگی 5 هزار ساله در شهرستان خاتم

شناسایی و کشف اولین گورهای سنگی 5 هزار ساله در شهرستان خاتمبه گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم؛ سرپرست نمایندگی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خاتم از شناسایی و کشف اولین گورهای سنگی 5 هزارساله در منطقه هرات و مروست (شهرستان خاتم) خبر داد:

در 10 کیلومتری غرب روستاهای ترکان و هرابرجان به رشته كوهي منتهي مي شود كه به کوه های گورا معروف است و در برگیرنده بيش از 100 گور توده سنگي است. قدمت این قبور با توجه به قبرستان های مشابه در مناطق دیگر، دوره زمانی حدفاصل هزاره ‌های 3و4 ق.م تا انتهای دوران ساسانی را برای آن ‌ها نشان می‌دهد. شكل و فرم اين گورهاي سنگي مانند يك دایره یا بیضی است و در ساخت آن از سنگ استفاده شده است، بدين صورت كه ابتدا مرده را به صورت دست و پا جمع (جنيني) در حالي كه سرش رو به شرق است در روي زمين و يا در روي كوه قرار داده و دور تا دور مرده را يك سنگ چين كوچك دايره اي و يا بيضي شكل به ارتفاع نيم تا دو متر مي ساختند و اطراف آن را سنگ مي ريختند تا به شكل يك بیضی یا دایره كوچك در آيد و روي گور را با لاشه سنگ در اندازه هاي مختلف مي پوشاندند. جغرافیایی که این گورها از آن بدست آمده است، وسیع بوده و علاوه بر جنوب ‌شرق ایران، در استان‌ های جنوب ‌غربی ایران نظیر فارس، چهارمحال بختیاری و بوشهر و هم ‌چنین در مناطقی نظیر جنوب خلیج فارس و دریای عمان نیز چنین گورهایی گزارش شده‌اند.

حمید مشتاقیان افزود: با کشف این گورستان در منطقه هرات و مروست استان یزد نیز به مناطقی که دارای گورستان های سنگی می باشد می پیوندد و برای تاریخگذاری دقیق این محوطه نیاز به بررسی و کاوش باستان شناسی است.