شناسه : 350812
در ديدار فرماندار از تمرين كشتي گيران:

شما ورزشكاران بايد شيوه و منش علي وار در ورزش داشته باشيد.


به گزراش روابط عمومي فرماندار خاتم امامي ميبدي به همراه رئيس ادره تربيت بدني شهرستان در ديدار   از محل تمرين كشتي گيران اين شهرستان   در سالن شهداي هرات   بر شيوه و منش علي گونه در زندگي ورزشكاران تاكيد كرد. در اين ديدار كه در محيطي بسيار صميمي برگزار گرديد كشتي گيران به بيان مشكلات خود در اين ورزش و   گلايه از كمبود   امكانات پرداختند . گفتني است در پايان   امامي به سوالات ورزشكاران   در زمينه مشكلاتشان پاسخ داد و افزود مسئولين رده بالاي ورزش   استان بايد به ورزش شهرستان خاتم توجه ويژه داشته باشند. روابط عمومي فرمانداري خاتم  
در ديدار فرماندار از تمرين كشتي گيران:

به گزراش روابط عمومي فرماندار خاتم امامي ميبدي به همراه رئيس ادره تربيت بدني شهرستان در ديدار  از محل تمرين كشتي گيران اين شهرستان  در سالن شهداي هرات  بر شيوه و منش علي گونه در زندگي ورزشكاران تاكيد كرد.

در اين ديدار كه در محيطي بسيار صميمي برگزار گرديد كشتي گيران به بيان مشكلات خود در اين ورزش و  گلايه از كمبود  امكانات پرداختند .

گفتني است در پايان  امامي به سوالات ورزشكاران  در زمينه مشكلاتشان پاسخ داد و افزود مسئولين رده بالاي ورزش  استان بايد به ورزش شهرستان خاتم توجه ويژه داشته باشند.

روابط عمومي فرمانداري خاتم

 

آدرس کوتاه :