شناسه : 344112
به منظور ارائه گزارش عملكرد انجمن فکر و توسعه خاتم

ششمین جلسه اين انجمن در شهرستان خاتم برگزار شد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم ششمین جلسه انجمن فکر و توسعه خاتم با حضور جمعی از اعضا، یکشنبه شب در محل سالن کنفرانس فرمانداری خاتم برگزار گردید.در این جلسه اعضای هیئت موسس به ارائه گزارش عملکرد مختصری از برنامه ها و فعالیت های انجام شده از زمان را ه اندازی انجمن تاکنون پرداختند و خواستار ارائه نظرات و پیشنهادات اعضا جهت پیشبرد اهداف انجمن شدند.   در ادامه ی جلسه، موضوع کارآفرینی و راهکارهای ایجاد اشتغال برای جوانان مورد بحث و بررسی قرار گرفت .   گفتنی است انجمن فکر و توسعه خاتم یک سازمان مردم نهاد است که توسط گروهی از جوانان شهر و با هدف فعالیت در جهت توسعه و آبادانی شهرستان راه اندازی شده است.    
به منظور ارائه گزارش عملكرد انجمن فکر و توسعه خاتم

به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم ششمین جلسه انجمن فکر و توسعه خاتم با حضور جمعی از اعضا، یکشنبه شب در محل سالن کنفرانس فرمانداری خاتم برگزار گردید.در این جلسه اعضای هیئت موسس به ارائه گزارش عملکرد مختصری از برنامه ها و فعالیت های انجام شده از زمان را ه اندازی انجمن تاکنون پرداختند و خواستار ارائه نظرات و پیشنهادات اعضا جهت پیشبرد اهداف انجمن شدند.

 در ادامه ی جلسه، موضوع کارآفرینی و راهکارهای ایجاد اشتغال برای جوانان مورد بحث و بررسی قرار گرفت .

 گفتنی است انجمن فکر و توسعه خاتم یک سازمان مردم نهاد است که توسط گروهی از جوانان شهر و با هدف فعالیت در جهت توسعه و آبادانی شهرستان راه اندازی شده است. 

 

آدرس کوتاه :