ششمین جلسه آموزش کاربران رایانه انتخابات برگزار شد

ششمین جلسه آموزش کاربران رایانه انتخابات برگزار شد


در شهرستان خاتم؛

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم  " محمد علی شاه حسینی" فرماندار در گفت و گو با روابط عمومی فرمانداری خاتم اظهار داشت: کاربران رایانه مسئولیت ثبت استعلام کد ملی و صورتجلسات در 47 شعبه اخذ رأی در  شهرستان خاتم را بر عهده دارند.

وی افزود: تاکنون چندین مانور و جلسات آموزشی در حوزه‌های مختلف، ویژه دست اندرکاران امر انتخابات برگزار شده که بر اساس برنامه ریزی‌های صورت گرفته تا روز انتخابات ادامه خواهد داشت.

وی در ادامه بر اهمیت، شور و شعور و حساسیت امر انتخابات تاکید کرد و بیان داشت: همه ما باید با رعایت اصول تقوا و امانتداری در انجام وظایف محوله کوشا بوده و سعی کنیم انتخابات را با جدیت و هماهنگی بهتر برگزار کنیم.

در این جلسات ، تمام مراحل کار با نرم افزار استعلام کد ملی و نحوه ثبت صورتجلسات ابتدایی و شمارش آراء شعب اخذ رأی به کاربران توضیح داده می شود.