شناسه : 339032

شرکت تیم های الف و ب دانشگاه آزاد اسلامی خاتم درمسابقات فوتسال جام رمضان


  رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خاتم درمصاحبه با روابط عمومی فرمانداری خاتم   هدف   از شرکت در این   مسابقات را تلاش برای ارتقاء صحت   و سلامتی دانشجویان   از طریق ترویج فرهنگ ورزش و توانمندسازی دانشجویان اعلام کرد و افزود: : لذا زمان خوبیست تا از این فرصت استفاده نموده و به این نوع فعالیتها   پرداخته شود. گفتنی است: مسابقات فوتسال جام رمضان با شرکت   24 تیم در غالب 4گروه 6 تیمی از اول ماه رمضان به   مدت یک   ماه   توسط هیات فوتسال شهرستان   خاتم در حال برگزاري است.  

 

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خاتم درمصاحبه با روابط عمومی فرمانداری خاتم  هدف  از شرکت در این  مسابقات را تلاش برای ارتقاء صحت  و سلامتی دانشجویان  از طریق ترویج فرهنگ ورزش و توانمندسازی دانشجویان اعلام کرد و افزود: : لذا زمان خوبیست تا از این فرصت استفاده نموده و به این نوع فعالیتها  پرداخته شود.

گفتنی است: مسابقات فوتسال جام رمضان با شرکت  24 تیم در غالب 4گروه 6 تیمی از اول ماه رمضان به  مدت یک  ماه  توسط هیات فوتسال شهرستان  خاتم در حال برگزاري است.

 

آدرس کوتاه :