شروع مرمت برج علی آباد شهرستان خاتم

شروع مرمت برج علی آباد شهرستان خاتمبه گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان یزد سرپرست نمایندگی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خاتم از مرمت برج علی آباد شهرستان خبر داد:

برج علی آباد در واقع بخش به جا مانده قلعه علی آباد می باشد که تزیینات گچی پیش بخاری و طاقچه های فضای جنب برج به خوبی مشخص است. این برج تاریخی مربوط دوره افشاریه و زندیه می باشد و در سال 1387 با شماره ثبتی 23155 در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است. مرمت و ساماندهی برج علی آباد از محل اعتبارات اضطراری سال 1393 از بهمن ماه سال جاری شروع و تا اسفند ماه همین سال به پایان می رسد. حمید مشتاقیان اضافه کرد: نحوه اجرای این پروژه به صورت امانی است و اهم آیتم های اجرایی شامل زیربندی و استحکام بخشی، کاهگل بدنه، دیوار چینی با خشت، کف سازی ورودی می باشد.