شروع بكار اتاق طرح و توسعه شهرستان خاتم

شروع بكار اتاق طرح و توسعه شهرستان خاتم اتاق طرح و توسعه شهرستان از ابتداي سالجاري با تعدادي از كارشناسان فرمانداري و در كارگروههاي مختلف ازجمله كار گروه صنعت ، كارگروه گردشگري ، كارگروه اشتغال و سرمايه گذاري ، كارگروه كشاورزي ، كارگروه علمي و فناوري ، كارگروه  امور زير بنايي ، فرهنگي و آموزشي  در محل فرمانداری خاتم تشكيل گرديد . 

 محمود زارع فتح آباد دبیر اتاق طرح وتوسعه در مصاحبه با روابط عمومي فرمانداري خاتم اهداف و برنامه های اتاق طرح و توسعه در شش ماهه اول سال 91 را به شرح زیر اعلام نمود.

1- اجرا و پياده سازي سند چشم انداز شهرستان .

2- پيگيري اشتغال و سرمايه گذاري از جمله پيگيري سرمايه گذاراني كه در بخش كاشي و سراميك و .... در حال حاضر به فعالیت هستند و بر طرف نمودن مشكلات سرمايه گذاران .

3- پیگیری راه اندازي سه واحد گلخانه در شهرهاي هرات ، مروست و چاهك .

4- توانمند سازي كميته برنامه ريزي شهرستان .

5- عمران شهري :  راه اندازي كارگاههاي مزاحم شهري و زيبا سازي شهرهاي هرات و مروست .

6- برگزاري همايش سرمايه گذاري و اشتغال (مرداد ماه سال جاري ).

7- برگزاري همايشي با فارغ التحصيلان بيكار و توانمند سازي آنان جهت ايجاد شركت و كسب و كار آسان ( مرداد ماه سال جاري ) .

8- پيگيري راه اندازي سايت اتاق طرح و توسعه با آدرس www.khatampd.ir  كه انشاءا... بزودي و درماه آينده به دو زبان فارسي و انگليسي راه اندازي خواهد شد .

9- انعقاد قرارداد با شركت تدبير و توسعه پرنيان جهت همكاري در موضوعات مختلف از جمله اجراي سند چشم انداز و برگزاري همايش ها

10- همكاري نزديك با فارغ التحصيلان و نخبگان شهرستان و استفاده از نظرات آنان كه به زودي با راه اندازي سايت شهرستان اين امكان میسر خواهد شد .

11- پيگيري زيرساختهاي صنعتي شهرستان :راه اندازي واحد صنعتي جديد در شهرستان .

12- معرفي شهرستان خاتم به ايران و جهان : 1- برگزاري نشستي با هتلداران استان در مرداد ماه 2- افزايش بودجه در قسمت آموزش و تبليغات اداراتي كه مرتبط با گردشگري هستند 3- مذاكرات  با صدا و سيماي استان جهت معرفي بيشتر شهرستان .

13- تهيه كتاب شهرستان با هدف معرفي پتانسيلهاي و قابليتهاي شهرستان جهت جذب سرمايه گذاري .