شناسه : 335012

شركت فرماندار در مجلس ترحيم مرحوم دخيل محمد رضايي پدر شهيد محمد حسين رضايي ساكن مروست


سيد ناصر امامي فرماندار شهرستان در مجلس ختمي كه در محل مصلي شهر مروست و به مناسبت درگذشت مرحوم دخيل محمد رضايي پدر شهيد محمد حسين رضايي برگزار گرديد شركت نموده و ضمن اداي احترام به مقام شامخ شهيد و قرائت فاتحه صبر و شكيبايي را براي كليه بازماندگان آن مرحوم مسألت نمودند. لازم به ذكر است مراسم تدفين آن مرحوم در روز جمعه مورخ 3/2/89 در شهر مروست و با حضور پرشور مردم و مسئولين برگزار گرديد .   روابط عمومي فرمانداري خاتم

سيد ناصر امامي فرماندار شهرستان در مجلس ختمي كه در محل مصلي شهر مروست و به مناسبت درگذشت مرحوم دخيل محمد رضايي پدر شهيد محمد حسين رضايي برگزار گرديد شركت نموده و ضمن اداي احترام به مقام شامخ شهيد و قرائت فاتحه صبر و شكيبايي را براي كليه بازماندگان آن مرحوم مسألت نمودند.

لازم به ذكر است مراسم تدفين آن مرحوم در روز جمعه مورخ 3/2/89 در شهر مروست و با حضور پرشور مردم و مسئولين برگزار گرديد .

 

روابط عمومي فرمانداري خاتم

آدرس کوتاه :