شبكه توزيع آب 6 روستاي شهرستان خاتم بازسازي و اصلاح شد

شبكه توزيع آب 6 روستاي شهرستان خاتم بازسازي و اصلاح شد


شبكه توزيع آب 6 روستاي شهرستان خاتم بازسازي و اصلاح شد
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) - منطقه يزد و به نقل از روابط عمومي شركت آب و فاضلاب روستايي استان يزد، حيدر كاظمي‌پور گفت: اصلاح و بازسازي شبكه توزيع روستاهاي هاشم‌آباد چاهك، تركان هرابرجان، رحمت آباد، چنار ناز، خوانسار و كرخنگان با اعتباري معادل يك ميليارد و 775 ميليون ريال به بهره‌برداري رسيد.
وي افزود: با بازسازي و اصلاح شبكه از هدر رفتن آب در شبكه‌هاي روستايي جلوگيري به عمل خواهد آمد كه اين امر تاثير بسزايي در كاهش آب بدون درآمد، كاهش هزينه‌ها و افزايش كيفيت آب شرب خواهد داشت.
مدير شعبه آبفار شهرستان خاتم ادامه داد: ايجاد خط انتقال و ساخت مخزن روستاي كرخنگان، ساخت اتاق برق و كلر روستاي تركان، آبرساني سيار به روستاهاي تابعه، ايجاد خط انتقال چاهك،حصاركشي مخزن ذخيره كرخنگان و تامين آب روستاهاي چاهك از ديگر پروژه‌هاي عمراني انجام شده در شركت آبفار خاتم مي‌باشد.
وي با بيان اين كه اين شركت فاز دوم بازسازي و اصلاح شبكه توزيع 9 روستاي چاهك، فتح‌آباد، شهرياري، تركان، حسين‌آباد، رحمت آباد، هرابرجان، توتك و چنار ناز را نيز در دست اقدام دارد، خاطرنشان كرد: اين بازسازي‌ها با اعتباري بالغ بر 3 ميليارد و 500 ميليون ريال انجام خواهد شد.
كاظمي‌پور تعداد كل پروژه‌هاي سال 87 شهرستان خاتم را 5 پروژه ذكر كرد و گفت: اين پروژه‌ها شامل تامين آب روستاي برزگر، تامين آب روستاي باغ معدن، كف شكني روستاي كرخنگان و روستاي چنار ناز و بازسازي 9 روستا مذكور با اعتباري معادل 6 ميليارد و 30 ميليون ريال مي‌باشد.
مدير شعبه آبفار شهرستان خاتم در پايان بيان كرد: تامين آب روستايي باغ معدن با هزينه يك ميليارد و 800 ميليون ريال در حال اجرا است و با بهره‌برداري از اين پروژه، 18 خانوار با جمعيتي بالغ بر 140 نفر از آب شرب سالم برخوردار مي‌شوند.