شاخص هاي اصلي و اساسي توسعه يافتگي هرمنطقه گسترش آموزش عالي است

شاخص هاي اصلي و اساسي توسعه يافتگي هرمنطقه گسترش آموزش عالي است


فرماندار شهرستان خاتم

فرماندار شهرستان خاتم با اشاره به اينكه رشد وتوسعه آموزش عالی در هرمنطقه  یكی از شاخص های اصلی و اساسی توسعه یافتگی است افزود: توسعه آموزش عالی زمینه های گسترش تحقیقات و پژوهش را درزمينه مختلف  به دنبال دارد  .
محمد علي شاه حسيني ادامه داد : توسعه آموزش عالی بعد از انقلاب شكوهمند اسلامی ایران یكی از اهداف مهم و قابل توجه مسئولین و دست اندركاران تعلیم و تربیت بوده هست كه امید است با استمرار و تقویت اين تفكر در شهرستان خاتم  شاهد گسترش  روز افزون آموزش هاي عالي دراين شهرستان  باشيم .

گفتني است : در حال حاضر 500 نفر دانشجو در دانشگاه پيام نور مروست، 400نفر دانشكده كشاورزي امين،  450نفر در دانشگاه آزاد و 40 نفر در دانشگاه پيام نور خاتم مشغول به تحصيل هستند.