شناسه : 349102

سيل ديروز ميلياردها تومان خسارت به مزارع كشاورزي ، راههاي روستائي و منازل مردم وارد نمود


سيد ناصر امامي فرماندار شهرستان خاتم اعلام كرد خداوند متعال را بواسطه بارشهاي اخير شكر گزاريم و اميدواريم با ادامه اين بارشها امسال بر خلاف سالهاي گذشته سال پر بارشي را داشته باشيم .

 

به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم ،  رئيس ستاد حوادث شهرستان همچنين گفت جاري شدن سيل در چندين نقطه از بخش مركزي خاتم خسارات سنگيني را به بخشهاي مختلف كشاورزي ، راههاي روستائي ، منازل مسكوني ، دامداريها و ... در پي داشت كه در حال بررسي ميزان دقيق خسارات مي باشيم .

وي افزود با تلاش گسترده اعضاي ستاد حوادث شهرستان و مقامات مختلف استاني خوشبختانه شاهد خسارات جاني نبوديم و كليه راههاي روستائي كه در چندين نقطه براي ساعتها مسدود بود از ساعت 12 شب بازگشائي گرديد و برق روستاي چالمه نيز پس از چند ساعت خاموشي مجددا وصل گرديد .

فرماندار در پايان از حمايتهاي معاونت سياسي و امنيتي استاندار ، مديريت بحران استانداري ، سازمان همياري شهرداريها و اعضاي ستاد حوادث شهرستان بويژه راه و ترابري ، نيروي انتظامي ، منابع طبيعي ، جهاد كشاورزي ، محيط زيست ، برق و شهرداري هرات تشكر نمود .

آدرس کوتاه :