شناسه : 344482

سومين چهارده آبان


درست دو سال پيش، چهارده آبان هشتاد وهفت، من معرفي شدم به عنوان فرماندار شهرستان خاتم. راستش اون روز اصلا فكر نمي كردم اين شهرستان اينقدر زيباست و در عين حال اينقدر محروم. و با اين كه از سه ماه قبل از معارفه اطلاعات جمع آوري مي كردم و راجع به اوضاع پرس و جو مي كردم و سبك سنگين مي كردم كه اين مسئوليت سنگين را بپذيرم يا نه ولي تازه بعد از معارفه بود كه در همان هفته اول متوجه شدم يك اقيانوس كار، عقب مانده است و من وقتي مسئولين ادارات و متوليان امور يكي يكي براي آشنايي و تبريك و ... مي آمدند، تازه فهميدم با يك بلم شكسته و يك پارو افتاده ام وسط يك اقيانوس كار عقب مانده. كه كوسه هاي صبر و خشكسالي و معوقات بانكي و بعضا مسئولين ناكارآمد غير بومي و بومي و غيره نيز پر كرده بودند اين اقيانوس پر تلاطم مواج را. توكل و توسل كردم و زدم به آب و ...

از همان روز اول وقتي فهميدم شهداي خاتم هم مثل مردم نجيبش ناشناخته و غريب مانده اند آستين بالا زدم براي برگزاري يادواره شهداي شهرستان. آن هم اولينش. ياران صديق و دوست داشتني زيادي به ما پيوستند كه اگر نبود همت والايشان، درست يك سال بعد از چهارده آبان هشتاد و هفت يعني درست يك سال پيش در چنين روزي، چهارده آبان هشتاد و هشت،  يادواره شهدا برگزار شدني نبود. حاج آقا دانشي اولينشان بود. امام جمعه وقت هرات كه بعدها به بم منتقل شدند و عزيز وارسته ديگري -حاج آقا فاطمي- به ما پيوستند سرهنگ عطايي و بر وبچه هاي بي ادعاي سپاهي و بسيجي  وبسياري ديگر كه مجال يادشان نيست. اينان بولدوزري را مي مانستند كه ده سال از تشكيل خاتم تاكنون خاك خورده بود و كسي مي بايد دستي مي جنباند و استارت مي زد اين كوه عظيم پرقدرت را تا بتوفد و بروفد و پيش رود و مشكلات را يكي پس از ديگري از ميان بردارد و بشود آن چه شد در چهارده آبان هشتاد و هشت. اولين يادواره سرداران و يك صد و چهارده شهيد شهرستان خاتم. و اينك در سومين چهارده آبان حضورم در شهرستان خاتم در اين جمعه زيبا از جمعه هاي بي شمار خدا كه متعلق است به مولا، نشسته ام و با خود مي انديشم كه خدايا من الآن كجاي اين اقيانوسم؟ هرچند كه كوسه ها شايد به عمق رفته اند و ...

پيامك مي آيد، حاجي عطايي است، بخشدار مركزي. آوردنش خيلي داستان داره هفت هشت ماهي طول كشيد. اين يكي از همون كارهاي عقب مانده بود كه گفتم. شايد بعدها در اين باره بيشتر نوشتم.

حاجي برايم فرستاده: روزي گره از زمانه وا خواهد شد/ راز شب تار برملا خواهد شد/ در راه عزيزي است كه با آمدنش/ هر قطب نما قبله نما خواهد شد. سلامتي امام زمان عجل الله تعالي فرجه الشريف سه صلوات بفرستيد.

آدرس کوتاه :