سومين دوره انتخابات شوراي هياتهاي مذهبي درشهرستان خاتم برگزارشد

سومين دوره انتخابات شوراي هياتهاي مذهبي درشهرستان خاتم برگزارشد


سومين دوره انتخابات شوراي هياتهاي مذهبي درشهرستان خاتم برگزارشد
دراين مراسم ابتدا سرپرست اداره تبليغات اسلامي شهرستان خاتم به تشريح ماهيت شورا و تهيه مقدمات سومين دوره انتخابات هياتهاي مذهبي پرداخت.
دراين جلسه همچنين مسئول تشكلهاي ديني اداره تبليغات اسلامي ضمن ارائه گزارشي از چگونگي اطلاع رساني افزود: 30اطلاعيه ،73 دعوت نامه ،100 تماس تلفني و 3 مرتبه اعلام عمومي درنماز جمعه صورت گرفته است.
گفتني است:شهرستان خاتم با 73 هيئت مذهبي 11نفركانديداتوري خود را اعلام كرده اند كه 5 نفراصلي و 2 نفرعلي البدل بين اين افراد انتخابات خواهند شد و وظيفه شورا تشكيل جلسات داخلي و جهت دهي و سياست گذاري مراسمات برنامه هاي مذهبی در طول سال خواهد بود.
 

رستگارخبرنگارشهرستان