شناسه : 335552

سه كاروان از دانش آموزان بسيجي از مناطق عملياتي جنوب بازديد مي كنند


اين مطلب را سرهنگ پاسدارمحمد رضا عطايي فرمانده ناحيه مقاومت بسيج در جلسه اي كه بمنظور برنامه ريزي اعزام كاروانهاي راهيان نور در آموزش و پرورش با حضور مسئولين محترم شهرستان ، امام جمعه محترم و سرپرست فرمانداري تشكيل شدبيان داشت فرمانده محترم ناحيه بسيج خاتم گفت : با هدف آشنايي با فرهنگ ايثار و ازخودگذشتگي و درك دوران حماسه دفاع مقدس بيش از يكصد نفر از دانش آموزان بسيجي در شهرستان خاتم روز يكشنبه 24مهرماه جاري در قالب سه كاروان از مناطق عملياتي جنوب بازديد خواهند كرد . وي خاطر نشان كرد: دانش اموزان به مدت 3 روز از يادمانهاي طلاديه ، شلمچه ، مسجد جامع خرمشهر ، دهلاويه ديدن مي كنندگفتني است تعداد 6 كاروان ديگر تا پايان امسال در قالب كاروان راهيان نور از مناطق عملياتي بازديد خواهند نمود.

اين مطلب را سرهنگ پاسدارمحمد رضا عطايي فرمانده ناحيه مقاومت بسيج در جلسه اي كه بمنظور برنامه ريزي اعزام كاروانهاي راهيان نور در آموزش و پرورش با حضور مسئولين محترم شهرستان ، امام جمعه محترم و سرپرست فرمانداري تشكيل شدبيان داشت فرمانده محترم ناحيه بسيج خاتم گفت : با هدف آشنايي با فرهنگ ايثار و ازخودگذشتگي و درك دوران حماسه دفاع مقدس بيش از يكصد نفر از دانش آموزان بسيجي در شهرستان خاتم روز يكشنبه 24مهرماه جاري در قالب سه كاروان از مناطق عملياتي جنوب بازديد خواهند كرد .

وي خاطر نشان كرد: دانش اموزان به مدت 3 روز از يادمانهاي طلاديه ، شلمچه ، مسجد جامع خرمشهر ، دهلاويه ديدن مي كنندگفتني است تعداد 6 كاروان ديگر تا پايان امسال در قالب كاروان راهيان نور از مناطق عملياتي بازديد خواهند نمود.

آدرس کوتاه :