شناسه : 146173854

سلامت و امنیت مهمترین مسئله در زندگی


نشست شورای سلامت شهرستان به ریاست فاضلی فرماندار خاتم، معاون سیاسی امنیتی فرماندار و سایر مسئولین در محل شبکه بهداشت و درمان خاتم برگزار شد.

در این نشست فاضلی فرماندار خاتم ضمن بیان اینکه مهم ترین مسئله در زندگی سلامت وامنیت میباشد وی در خصوص روند سعودی  بیماری هاری در سال جاری افزود: این بیماری از بیماری های خطرناک  برای انسان میباشد و ازحساسیت بالایی برخوردار است.

فاضلی در این نشست بیان کرد:در زمینه  اجرای طرح جمع آوری و واکسیناسیون سگ های ولگرد نه تنها شبکه بهداشت بلکه شهرداری ،بخشداری و دهیاران مسئول اجرایی کار هستند و باید برای پیشگیری از انتقال این بیماری اقدم کنند.

در پایان جواد میربهبودی معاون سیاسی امنیتی فرماندار به تشکیل کمیته اتلاف سگ های ولگرد در شهرستان تاکید نمود .


آدرس کوتاه :