شناسه : 159716597

سفر یک روزه عظیمی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار به شهرستان خاتم


عظیمی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار ،با همراهی میربهبودیفرماندار، نورالدینی مدیر کل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری، عزت الدینی مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی و سایر مسئولین استانی و شهرستانی به منظور بررسی مسائل مشکلات پروژه های صنعتی و اقتصادی شهرهرات از جمله (کاشی باران ، ناحیه صنعتی و پتروشیمی ) انجام شد.
آدرس کوتاه :