سفر مدیر کل دفتر مدیریت بیمارستانی ورزات بهداشت ودرمان به شهرستان خاتم

سفر مدیر کل دفتر مدیریت بیمارستانی ورزات بهداشت ودرمان به شهرستان خاتم به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم:1-ارتقا مرکز مروست  به مرکز خدمات جامع تیپ یک 2_ ساخت بیمارستان جدید هرات و تکمیل کلینیک 3_ ارتقا و شبانه روزی شدن مرکز بهداشتی دهستان چاهک از اهم مواردی بود که توسط فرجام فاضلی فرماندار شهرستان خاتم مورد تاکید قرارگرفت.

دراین سفر کلانتری ضمن بازدید از بخش های مختلف بیمارستان هرات  از جمله اورانس ، ccu ، Icu , اتاق عمل ،جراحی ،اطفال و داخلی نحوه ی پیشرفت بیمارستان و نواقص و نیاز های بیمارستان مورد بررسی قرار گرفت.