شناسه : 157587178

سفر مدیر کل دفتر مدیریت بیمارستانی ورزات بهداشت ودرمان به شهرستان خاتم


پیرو سفر وزیر اسبق بهداشت و درمان آموزش پزشکی به شهرستان خاتم و با هماهنگی نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ،کلانتری مدیر کل دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت ودرمان به همراه تیم پزشکی به اتفاق فاضلی فرماندار به منظور بازدید میدانی ضمن حضور در شهرستان از مرکز بهداشتی و درمانی مروست _بیمارستان هرات_محل جابجای بیمارستان جدید و کلینیک بازدید نمودند.

 به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم:1-ارتقا مرکز مروست  به مرکز خدمات جامع تیپ یک 2_ ساخت بیمارستان جدید هرات و تکمیل کلینیک 3_ ارتقا و شبانه روزی شدن مرکز بهداشتی دهستان چاهک از اهم مواردی بود که توسط فرجام فاضلی فرماندار شهرستان خاتم مورد تاکید قرارگرفت.

دراین سفر کلانتری ضمن بازدید از بخش های مختلف بیمارستان هرات  از جمله اورانس ، ccu ، Icu , اتاق عمل ،جراحی ،اطفال و داخلی نحوه ی پیشرفت بیمارستان و نواقص و نیاز های بیمارستان مورد بررسی قرار گرفت.
آدرس کوتاه :