شناسه : 139814968

سرکشی ازخانواده های مددجویان اداره بهزیستی خاتم


صبح امروز میربهبودمعاون سیاسی امنیتی فرماندار،رئیس اداره بهزیستی وکارشناسان این اداره از خانواده های مددجویان اداره بهزیستی شهرستان خاتم دیدار نمودند.


آدرس کوتاه :