شناسه : 347952
تقدیرسرپرست فرمانداری خاتم از حضور گسترده و کم نظیر مردم در روز قدس

سرپرست فرمانداری خاتم از حضور گسترده و کم نظیر مردم شهرستان خاتم در راهپیمایی روز جهانی قدس تقدیر کرد.


به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان خاتم "غلامرضا عطائی "تصریح کرد:حضور یکپارچه مردم در راهپیمایی روز قدس بیانگر وحدت و همدلی میان مردم مسلمان جهان است.   وی افزود: حضور کم نظیر مردم در راهپیمایی روز قدس که همصدا با مردم جهان ندای حق طلبی ملت مس ل مان فلسطین را فریاد کشیدند، از صحنه های قابل توجه این روز بود. غلامرضا عطائی با اشاره به اینکه این حضور  گسترده و یکپارچه مشت محکمی بر دهان یاوه گویی های دشمنان و ابرقدرتها بود، خاطر نشان کرد:  تدبیر حضرت امام (ره ) از یك سو موجب وحدت بخشی بین مسلمانان و از سوی دیگر نقش استكبار جهانی را بر تمامی ملت دنیا روشن می كند.   
تقدیرسرپرست فرمانداری خاتم از حضور گسترده و کم نظیر مردم در روز قدس

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان خاتم "غلامرضا عطائی "تصریح کرد:حضور یکپارچه مردم در راهپیمایی روز قدس بیانگر وحدت و همدلی میان مردم مسلمان جهان است.

 وی افزود: حضور کم نظیر مردم در راهپیمایی روز قدس که همصدا با مردم جهان ندای حق طلبی ملت مسلمان فلسطین را فریاد کشیدند، از صحنه های قابل توجه این روز بود.

غلامرضا عطائی با اشاره به اینکه این حضور  گسترده و یکپارچه مشت محکمی بر دهان یاوه گویی های دشمنان و ابرقدرتها بود، خاطر نشان کرد:  تدبیر حضرت امام (ره ) از یك سو موجب وحدت بخشی بین مسلمانان و از سوی دیگر نقش استكبار جهانی را بر تمامی ملت دنیا روشن می كند. 

 

آدرس کوتاه :