سرپرست فرمانداري خاتم از مركز فني و حرفه اي شهرستان بازديد نمودند

سرپرست فرمانداري خاتم از مركز فني و حرفه اي شهرستان بازديد نمودندبه گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم : بمناسبت بازديد همگاني از مراكز سازمان فني و حرفه اي كشور ، غلامرضا عطائي سرپرست فرمانداري خاتم در مورخ 30/8/90 به همراهي جمعي از بازديدكنندگان خواهر و برادر از مركز فني و حرفه اي شهرستان و كليه كارگاهها بازديد به عمل آوردند در اين راستا مسئول مركز آقاي پور ابراهيمان در مورد دوره ها و حرفه هاي آموزشي اين مركز به مدعوين و بازديد كنندگان توضيحات جامع ارائه نمودند .