شناسه : 341952

سرپرست سازمان مسكن و شهرسازي استان از مسكن مهر هرات و پروژه هاي مجتمع ادارات شهرستان خاتم بازديد كرد .


مهندس يادگاري سرپرست سازمان مسكن و شهرسازي استان طي بازديد از مسكن مهر هرات سرعت پيشرفت پروژه را بسيار خوب و كيفيت اجراي آن را نيز مطلوب ارزيابي كردند.

وي افزود : اتمام سفت كاري حدود 40 واحد از 43 واحد مسكن مهر هرات ظرف كمتر از ده ماه به همراه رعايت استانداردهاي فني لازم قابل تقدير است و همين امر باعث شده پروژه مسكن مهر هرات نسبت به ساير شهرستانها درصدر قرار گيرد و فرماندار شهرستان مورد تشويق و تقدير استاندار محترم قرار گيرند.

ايشان همچنين گفت : موضوع پيش فروش اراضي شهرك صفائيه هرات به 273 متقاضي از سال 67 تاكنون و مشكلاتي كه باعث عدم  تحويل آن به متقاضيان گرديده توسط فرماندار شهرستان در جلسه كارگروه مسكن استان مطرح گرديد كه با توجه به ارائه راهكار مناسب و دستور صريح مقام عالي وزارت مسكن و شهرسازي مبني بر حل سريع موضوع ، امروز طي بازديد و جلسه نهايي در فرمانداري توافق گرديد اراضي مربوطه توسط مسكن و شهرسازي استان به 273 متقاضي واگذار و با دستور وزير محترم به تمامي انان تسهيلات 20 ميليون توماني با شرايط تسهيلات مسكن مهر واگذار شود .

امامي ميبدي فرماندار شهرستان خاتم نيز به خبرنگار ما گفت دستور صريح مقام عالي وزارت و حمايت ويژه استاندار محترم در حل اين مشكل 22 ساله مردم هرات نشان از قاطعيت دولت مردمي و محبوب احمدي نژاد در حل مسائل لاينحل و تكميل پروژه هاي نيمه تمام است كه جداً شايسته قدرداني و ستودني است است .

رئيس شوراي مسكن شهرستان افزود اين مشكل از ابتداي مسووليت حقير در شهرستان مرا آزار ميداد كه خوشبختانه پس از 22 سال حل ميشود و نقش بسيار زيادي در افزايش شور و نشاط و اميد در مردم شريف خاتم و كاهش قيمت زمين و مسكن خواهد داشت.

امامي در پايان خبر از آغاز به كار ساخت 57 واحد مسكوني جديد در قالب مسكن مهر هرات داد كه به اين ترتيب تعداد واحدهاي مسكن مهر هرات به 100 واحد رسيد.

 

روابط عمومي فرمانداري خاتم

آدرس کوتاه :