شناسه : 157927245

سرپرست دفتر نظارت و بازرسی انتخابات شهرستان خاتم معرفی شد.


به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم: طی مراسمی با حضور حجت السلام سید ناصر محمدی (رئیس دفتر نظارت و بازرسی استان)، میربهبودی معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرماندار و سایر مسئولین استانی و شهرستانی ،حجت دهستانی بعنوان سرپرست دفتر نظارت و بازرسی انتخابات شهرستان خاتم معرفی و از مسئول قبلی (عبدالله اسلامی)تجلیل شد.


آدرس کوتاه :