شناسه : 362850
سرپرست ثبت احوال شهرستان خاتم از افزايش آمار ازدواج در4 ماهه سالجاري دراين شهرستان خبرداد.

سرپرست ثبت احوال شهرستان خاتم از افزايش آمار ازدواج در4 ماهه سالجاري دراين شهرستان خبرداد.


مسعود اسلامي با اعلام اينكه با تسهيل و ساماندهي در امر ازدواج ،شهرستان خاتم،رتبه اول آمار ازدواج را در سطح استان داشته است افزود: در اين شهرستان  212 رويداد ازدواج در 4 ماهه سالجاري انجام شده است كه نسبت به سال گذشته رشد چشمگيري داشته است. اسلامي در بخش ديگري از سخنان خود،با بيان اينكه در چهار ماهه سالجاري  87 تولد دختر و  98 تولد پسر در اين شهرستان ثبت گرديده است . ايشان بيشترين انتخاب خانواده ها براي نام فرزند پسر به ترتيب ابولفضل، اميرحسين، اميرمحمد،علي،محمد و انتخاب نام فرزند دختر فاطمه،زهرا،زينب،مبينا،و ريحانه اعلام كرد.  وي در بخش ديگري از سخنان خود افزود:دراين 4 ماهه همچنين 57 واقعه فوت درشهرستان خاتم ثبت گرديده است. اسلامي با اشاره به اقدام 98 درصدي مردم شهرستان خاتم براي دريافت كارت ملي خواستار مراجعه هرچه سريع تر افراد باقي مانده براي دريافت كارت هاي ملي صادرشده خود گرديد. شهرستان خاتم در250كليومتري استان يزد وبا جمعيتي بالغ بر33هزار و 111نفر مي باشد.                                                                                                                                                                                         رستگارخبرنگار شهرستان
سرپرست ثبت احوال شهرستان خاتم از افزايش آمار ازدواج در4 ماهه سالجاري دراين شهرستان خبرداد.

مسعود اسلامي با اعلام اينكه با تسهيل و ساماندهي در امر ازدواج ،شهرستان خاتم،رتبه اول آمار ازدواج را در سطح استان داشته است افزود: در اين شهرستان  212 رويداد ازدواج در 4 ماهه سالجاري انجام شده است كه نسبت به سال گذشته رشد چشمگيري داشته است.

اسلامي در بخش ديگري از سخنان خود،با بيان اينكه در چهار ماهه سالجاري  87 تولد دختر و  98 تولد پسر در اين شهرستان ثبت گرديده است . ايشان بيشترين انتخاب خانواده ها براي نام فرزند پسر به ترتيب ابولفضل، اميرحسين، اميرمحمد،علي،محمد و انتخاب نام فرزند دختر فاطمه،زهرا،زينب،مبينا،و ريحانه اعلام كرد.

 وي در بخش ديگري از سخنان خود افزود:دراين 4 ماهه همچنين 57 واقعه فوت درشهرستان خاتم ثبت گرديده است.

اسلامي با اشاره به اقدام 98 درصدي مردم شهرستان خاتم براي دريافت كارت ملي خواستار مراجعه هرچه سريع تر افراد باقي مانده براي دريافت كارت هاي ملي صادرشده خود گرديد.

شهرستان خاتم در250كليومتري استان يزد وبا جمعيتي بالغ بر33هزار و 111نفر مي باشد.


                                                                                                                                                                                        رستگارخبرنگار شهرستان
آدرس کوتاه :