سرمازدگي اخير خسارت جبران ناپذيري به محصولات زراعي وباغي اين شهرستان وارد نمود

سرمازدگي اخير خسارت جبران ناپذيري به محصولات زراعي وباغي اين شهرستان وارد نمود


فرماندار ورئيس شوراي هماهنگي مديريت بحران شهرستان خاتم

به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم " محمد علي شاه حسيني "تصريح نمود:  متاسفانه  كاهش محسوس دما درروزهاي 29 اسفند ماه سال گذشته  ، يكم و دوم فروردين سالجاري منجر به سرما زدگي شديد و غير قابل جبراني به محصولات زراعي وباغي شهرستان خاتم گرديده است  كه انتظار مي رود صندوق بيمه محصولات كشاورزي شهرستان و استان حمايت لازم را از كشاورزان عزيز بنمايند.

فرماندار خاتم همچنين افزود: جهت برآورد ميزان خسارت وارده به محصولات زراعي وباغي دستورات لازم توسط اينجانب به عوامل مديريت جهادكشاورزي شهرستان داده شد كه طي بازديد هايي كه توسط كارشناسان جهاد كشاورزي از مزارع و باغات شهرستان انجام شده ، متاسفانه پديده سرمازدگي اخير به 815هكتار از درختان زرد آلو ،500 هكتار بادام 7100هكتار پسته ،6500هكتار گندم ، 1100هكتار جو و500هكتار ساير محصولات خسارت وارد نموده كه درمجموع درصد خسارت درمناطق مختلف بين 10تا 100درصد گزارش شده است.

رئيس شوراي هماهنگي مديريت بحران شهرستان ضمن تقدير وتشكر از استاندار محترم  ومعاونين ايشان بخصوص مدير كل مديريت بحران استان خواستار كمك و مساعدت لازم به كشاورزان زحمت كش ومحروم شهرستان شد.

ايشان همچنين اعلام داشت: علاوه برخسارت سرمازدگي خسارتهايي نيز براثر طوفان  روزهاي 27و 28اسفند ماه سال گذشته كه شدت آن بين 76تا 82 كيلومتر درساعت بوده رخ داده است.