شناسه : 15429776

سرشماری سالانه پناهگاه حیات وحش بوروییه شهرستان خاتم انجام گرفت


فتح اله حیدری، رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خاتم، نتايج سرشماري سالانه پناهگاه حیات وحش بوروییه شهرستان را تشريح كرد: عملیات سرشماری حیات وحش پناهگاه حیات وحش بوروییه در شهرستان خاتم ( کل، بز، قوچ و میش ) طی روزهای 25 و26 آبانماه سال جاری  با حضور تعداد 10 گروه دو و سه نفره انجام گرفت. برنامه سرشماری که با حضور معاونت محیط طبیعی و مامورین و کارشناسان اداره کل محیط زیست استان و شهرستان و همچنین همیاران محلی با پیمایش زمینی در مسیرهای تعیین شده و مشاهده مستقیم  انجام گرفت که بر اساس مقايسه آمار نسبت به سرشماری سال گذشته شاهد رشد 62 درصدی افزایش جمعیت وحوش در منطقه بودیم. این در حالی است که تنها 70 درصد وسعت کل منطقه مورد پایش و سرشماری قرار گرفت . علی رغم خشکسالی های مستمر در سالهای اخیر و روند کاهش جمعیت حیات وحش در مقیاس کلان کشوری با تلاش های مستمر و شبانه روزی مامورین اجرایی منطقه و همچنین حمایتهای اعتباری از سوی فرمانداری و اداره کل محیط زیست استان و حمایت های قضایی از سوی دادگستری محترم شهرستان خاتم وساخت پاسگاه محیط بانی و استقرار نیرو در سال جاری و اجرای احداث تعداد 20 باب آب انبار و منابع ذخیره آب  در این منطقه شاهد روند رو به افزایش جمعیت وحوش منطقه همراه با امنیت مطلوب هستیم. پناهگاه حیات وحش بوروییه با وسعت 78 هزار هکتار در جنوب استان یزد و در محدوده شهرستان خاتم  به عنوان نخستین منطقه تحت مدیریت محیط زیست در شهرستان خاتم بوده که از سال 1379 به مدت دو سال شکار ممنوع و پس از آن از سال 1381 به دلیل غنای زیستی و طبیعی ارزشمند خود به پناهگاه حیات وحش ارتقا پیدا نمود و در این برهه ده ساله توانسته است به عنوان یکی از زیستگاه های شاخص حیات وحش در سطح استان و کشور قلمداد شود.

فتح اله حیدری، رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خاتم، نتايج سرشماري سالانه پناهگاه حیات وحش بوروییه شهرستان را تشريح كرد:

عملیات سرشماری حیات وحش پناهگاه حیات وحش بوروییه در شهرستان خاتم ( کل، بز، قوچ و میش ) طی روزهای 25 و26 آبانماه سال جاری  با حضور تعداد 10 گروه دو و سه نفره انجام گرفت.

برنامه سرشماری که با حضور معاونت محیط طبیعی و مامورین و کارشناسان اداره کل محیط زیست استان و شهرستان و همچنین همیاران محلی با پیمایش زمینی در مسیرهای تعیین شده و مشاهده مستقیم  انجام گرفت که بر اساس مقايسه آمار نسبت به سرشماری سال گذشته شاهد رشد 62 درصدی افزایش جمعیت وحوش در منطقه بودیم. این در حالی است که تنها 70 درصد وسعت کل منطقه مورد پایش و سرشماری قرار گرفت . علی رغم خشکسالی های مستمر در سالهای اخیر و روند کاهش جمعیت حیات وحش در مقیاس کلان کشوری با تلاش های مستمر و شبانه روزی مامورین اجرایی منطقه و همچنین حمایتهای اعتباری از سوی فرمانداری و اداره کل محیط زیست استان و حمایت های قضایی از سوی دادگستری محترم شهرستان خاتم وساخت پاسگاه محیط بانی و استقرار نیرو در سال جاری و اجرای احداث تعداد 20 باب آب انبار و منابع ذخیره آب  در این منطقه شاهد روند رو به افزایش جمعیت وحوش منطقه همراه با امنیت مطلوب هستیم.

پناهگاه حیات وحش بوروییه با وسعت 78 هزار هکتار در جنوب استان یزد و در محدوده شهرستان خاتم  به عنوان نخستین منطقه تحت مدیریت محیط زیست در شهرستان خاتم بوده که از سال 1379 به مدت دو سال شکار ممنوع و پس از آن از سال 1381 به دلیل غنای زیستی و طبیعی ارزشمند خود به پناهگاه حیات وحش ارتقا پیدا نمود و در این برهه ده ساله توانسته است به عنوان یکی از زیستگاه های شاخص حیات وحش در سطح استان و کشور قلمداد شود.آدرس کوتاه :