سرشماري عمومي نفوس و مسكن گامي بلند در جمع آوري اطلاعات جهت برنامه ريزي هاي كلان كشور است

سرشماري عمومي نفوس و مسكن گامي بلند در جمع آوري اطلاعات جهت برنامه ريزي هاي كلان كشور است


سر پرست فرمانداري خاتم :

 

عطائي با اشاره به اينكه براي توسعه وآباداني هر كشور به آمار و اطلاعات صحيح نياز مي باشد افزود مردم ايران اسلامي در تمامي صحنه هاحاضر و حامي دولت بوده و افتخارات بزرگي را براي اسلامي آفريد ند و انشاء ا... با مشاركت در اين طرح ملي و همكاري با ماموران سر شماري و ارائه آمار مسئولين را در برنامه ريزهاي كلان ياري خواهند كرد .

سر پرست فرمانداري در پايان از مردم شهرستان خاتم خواست تا در مدت اجراي طرح كه از 2 تا 22 آبان ماه همزمان با سراسر كشور در شهرستان انجام خواهد شد ضمن همكاري با ماموران زمينه هاي توسعه و اباداني شهرستان خاتم را فراهم نمايند .