سدهرات 51درصد پیشرفت فیزیکی دارد

سدهرات 51درصد پیشرفت فیزیکی دارد


فرماندار خاتم؛

"محمد علی شاه حسینی " درگفت وگو با روابط عمومی فرمانداری خاتم  سد هرات را از پروژه های شاخص دراستان یزد خواند و افزود: اجرا سد درخاتم تاثیربسیار در توسعه کشاورزی،دامداری و صنعتی استان یزد به ویژه شهرستان خاتم دارد.

وی اظهار امیدواری کرد : انشاء ا... با تامین بودجه پروژه سددرزمان تعیین شده به بهره برداری برسد.