شناسه : 346892
با حضور نمایندگان نهاد های فرهنگی؛

ستاد هماهنگی طرح نشاط معنوی در خاتم تشکیل شد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم ستاد هماهنگی طرح نشاط معنوی با حضور سرپرست نمایندگی اوقاف و امور خیریه شهرستان ،مسئول فرهنگی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ،سرپرست اداره تبلیغات اسلامی و مسئول آموزش بسیج ناحیه خاتم در محل اداره تبلیغات اسلامی شهرستان خاتم تشکیل شد. هدف از این جلسه که به منظور هم اندیشی برنامه های قرآنی تابستان جاری برگزار شد  هماهنگی و همگرایی و استفاده  از طرفیت های شهرستان به منظور برگزار شدن هرچه بهتر این طرح بود.  
با حضور نمایندگان نهاد های فرهنگی؛

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم ستاد هماهنگی طرح نشاط معنوی با حضور سرپرست نمایندگی اوقاف و امور خیریه شهرستان ،مسئول فرهنگی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ،سرپرست اداره تبلیغات اسلامی و مسئول آموزش بسیج ناحیه خاتم در محل اداره تبلیغات اسلامی شهرستان خاتم تشکیل شد.

هدف از این جلسه که به منظور هم اندیشی برنامه های قرآنی تابستان جاری برگزار شد  هماهنگی و همگرایی و استفاده  از طرفیت های شهرستان به منظور برگزار شدن هرچه بهتر این طرح بود.

 

آدرس کوتاه :