ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان برتر استان شد

ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان برتر استان شد


برگ زرینی دیگر در راستای ساماندهی امور جوانان شهرستان خاتم

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم کسب رتبه اول در بین 10 شهرستان استان نشان دهنده فعالیت ها و برنامه های مناسب این ستاد در مسائل جوانان شهرستان خاتم می باشد .

فرماندار خاتم به عنوان رئیس ستاد امور ساماندهی امور جوانان  طی نشستی با حضور رئیس اداره ورزش و جوانان و اعضای ستاد ساماندهی امور جوانان،  ضمن تقدیر و تشکر از اعضای ستاد ساماندهی امور جوانان بخاطر کسب رتبه برتر استان ، فعالیت‌ها و اقدامات صورت گرفته در حوزه جوانان را مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت و بر اهمیت ماموریت‌های ستاد ساماندهی امور جوانان در راستای حل مشکلات مربوط به جوانان شهرستان بویژه دربخش اشتغال آنان تاکید کرد.