شناسه : 346062
برگ زرینی دیگر در راستای ساماندهی امور جوانان شهرستان خاتم

ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان برتر استان شد


ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان خاتم بخاطر فعالیت های مختلف و تحقق وظایف و ماموریت های محوله طی سال گذشته مورد ارزیابی و رتبه برتر را کسب کرد .
برگ زرینی دیگر در راستای ساماندهی امور جوانان شهرستان خاتم

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم کسب رتبه اول در بین 10 شهرستان استان نشان دهنده فعالیت ها و برنامه های مناسب این ستاد در مسائل جوانان شهرستان خاتم می باشد .

فرماندار خاتم به عنوان رئیس ستاد امور ساماندهی امور جوانان  طی نشستی با حضور رئیس اداره ورزش و جوانان و اعضای ستاد ساماندهی امور جوانان،  ضمن تقدیر و تشکر از اعضای ستاد ساماندهی امور جوانان بخاطر کسب رتبه برتر استان ، فعالیت‌ها و اقدامات صورت گرفته در حوزه جوانان را مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت و بر اهمیت ماموریت‌های ستاد ساماندهی امور جوانان در راستای حل مشکلات مربوط به جوانان شهرستان بویژه دربخش اشتغال آنان تاکید کرد.

 

آدرس کوتاه :