ستادهای تبلیغات نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری قانون انتخابات را رعایت کنند

ستادهای تبلیغات نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری قانون انتخابات را رعایت کنند


فرماندارخاتم؛

به گزارش کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی" فرمانداری خاتم  "محمد علی شاه حسینی" در جلسه  توجیهی و آموزشی نمایندگان ستادهای تبلیغات کاندیداهای یازدهمین دوره ریاست جمهوری با بیان این مطلب تصریح کرد: این ستادها باید تلاش کند فضای اعتماد و مشارکت حداکثری همه آحاد مردم درانتخابات پیش رو را تقویت کنند.

فرماندار خاتم  پس از تشریح دستورالعمل انتخاباتی و تبین عناوین مجاز و غیر مجاز تبلیغات انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری اظهارداشت:تمکین به قانون توسط مسئولین ستاد های نامزدها موجب آرامش توام با شور و شوق تبلیغات درشهر می شود.