شناسه : 21744051

ساماندهی وضعیت موقوفات خاتم یک امر ضروری است


به منظور بررسی وضعیت موقوفات شهرستان خاتم و ساماندهی آنها، زاده رحمانی، فرماندار خاتم با حجت الاسلام والمسلمین عادل، مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان یزد دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار که تیموری و فتحی مقدم از اعضای شورای اسلامی شهر هرات نیز حضور داشتند، ابتدا، زاده رحمانی به بیان وضعیت کلی مقوله وقف و وقفیات شهرستان پرداخت و خواستار تسریع در توسعه و تکمیل پروژه مسجد بین راهی ابوالفضل (ع)، جابجایی و ساماندهی بقعه سید عباس و تبدیل آن به یک قطب فرهنگی - مذهبی، اداره موقوفات نواحی غربی شهرستان توسط استان و تحویل گرفتن این موقوفات از اداره کل فارس و همچنین افزایش کمک به مساجد و حسینیه های شهرستان در دو بخش مرکزی و مروست شد.  سپس، اعضای شورای اسلامی حاضر در جلسه به بیان اعلام هر گونه همکاری مردم و معتمدین با اداره اوقاف و امور خیریه پرداخته و خواستار افزایش و نمود فعالیت های فرهنگی این اداره در شهرستان و تسریع در جابجایی مقبره سید عباس شدند. در ادامه، مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان ضمن تشکر از نگاه مثبت و حمایت مسئولان شهرستان خاتم از برنامه های اداره کل اوقاف و امور خیریه، به بیان گزارش عملکرد این اداره کل در شهرستان خاتم پرداخت و در خصوص جابجایی مقبره سید عباس نیز قول مساعد داد که به محض اعلام مختصات حداقل زمین اهدایی از سوی فرمانداری، نسبت به تهیه طرح و جابجایی مقبره اقدام می شود. عادل همچنین ضمن تاکید بر ساماندهی موقوفات شهرستان خاتم، یادأور شد عملیات عمرانی استراحتگاه رانندگان مسجد ابوالفضل نیز به زودی شروع می شود.

به منظور بررسی وضعیت موقوفات شهرستان خاتم و ساماندهی آنها، زاده رحمانی، فرماندار خاتم با حجت الاسلام والمسلمین عادل، مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان یزد دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار که تیموری و فتحی مقدم از اعضای شورای اسلامی شهر هرات نیز حضور داشتند، ابتدا، زاده رحمانی به بیان وضعیت کلی مقوله وقف و وقفیات شهرستان پرداخت و خواستار تسریع در توسعه و تکمیل پروژه مسجد بین راهی ابوالفضل (ع)، جابجایی و ساماندهی بقعه سید عباس و تبدیل آن به یک قطب فرهنگی - مذهبی، اداره موقوفات نواحی غربی شهرستان توسط استان و تحویل گرفتن این موقوفات از اداره کل فارس و همچنین افزایش کمک به مساجد و حسینیه های شهرستان در دو بخش مرکزی و مروست شد.
 سپس، اعضای شورای اسلامی حاضر در جلسه به بیان اعلام هر گونه همکاری مردم و معتمدین با اداره اوقاف و امور خیریه پرداخته و خواستار افزایش و نمود فعالیت های فرهنگی این اداره در شهرستان و تسریع در جابجایی مقبره سید عباس شدند.
در ادامه، مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان ضمن تشکر از نگاه مثبت و حمایت مسئولان شهرستان خاتم از برنامه های اداره کل اوقاف و امور خیریه، به بیان گزارش عملکرد این اداره کل در شهرستان خاتم پرداخت و در خصوص جابجایی مقبره سید عباس نیز قول مساعد داد که به محض اعلام مختصات حداقل زمین اهدایی از سوی فرمانداری، نسبت به تهیه طرح و جابجایی مقبره اقدام می شود. عادل همچنین ضمن تاکید بر ساماندهی موقوفات شهرستان خاتم، یادأور شد عملیات عمرانی استراحتگاه رانندگان مسجد ابوالفضل نیز به زودی شروع می شود.


آدرس کوتاه :